fbpx

Henkilöstötapahtumilla houkutteleva työnantajamielikuva

Henkilöstötapahtumilla on merkittävä rooli osana houkuttelevan työnantajamielikuvan luomista. Henkilöstön osallistaminen jo tapahtumien suunnitteluvaiheessa takaa, että tapahtuma täyttää odotukset ja toiveet. Sitouttaminen kasvattaa myös työntekijöiden osallistumisprosenttia. Jotta tapahtumat vaikuttaisivat myös työnantajamielikuvaan, tulee näiden näkyä ja kuulua myös ulospäin. 

Tapahtumien teemana yhteisöllisyys ja tiimityö

Järjestä tapahtumia, jotka korostavat yhteisöllisyyttä ja tiimityötä. Mahdollista yhdessä tekeminen ja keskustelu. Tiimiyttävät aktiviteetit osana tapahtumaa toimivat hyvin, joko jäänrikkojina alkuun tai välikevennyksinä.

Työntekijöiden osallistaminen

Anna työntekijöille mahdollisuus osallistua tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistaminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja sitoutumista. Muista, että jokaisen mielipiteet ja toiveet ovat arvokkaita, vaikkei kaikkia voisikaan kerralla toteuttaa.

Työpanoksen arvostaminen

Hyödynnä tapahtumia palkitsemiseen. Palkinnot ja tunnustukset luovat myönteistä mielikuvaa siitä, että yritys arvostaa ja tunnistaa työntekijöidensä panoksen.

Sosiaalinen media ja näkyvyys

Hyödynnä sosiaalista mediaa tapahtumien dokumentoinnissa ja jakamisessa. Positiivisella tavalla näkyvä viestintä luo mielikuvaa dynaamisesta ja huolehtivasta työnantajasta.

Jatkuvuus ja pitkäjänteisyys

Järjestä säännöllisesti toistuvia tapahtumia. Jatkuva panostus henkilöstön hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen rakentaa pitkäjänteisesti myönteistä työnantajamielikuvaa. 

Työhyvinvoinnin kumppanina luomme tapahtumia, joiden keskiössä on tiimityö.

Kun henkilöstötapahtumat on suunniteltu huolellisesti ja ne heijastavat yrityksen arvoja ja kulttuuria, vahvistavat ne tehokkaasti houkuttelevaa työnantajamielikuvaa. Tämä puolestaan auttaa rekrytoimaan ja sitouttamaan lahjakkaita työntekijöitä. Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Ota yhteyttä!