fbpx

Työhyvinvoinnin ylläpitäminen etäaikana - hyvinvoiva työyhteistö näkyy ja kuuluu

Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksen tärkein voimavara. Se on yhtä lailla sekä työntekijän että työnantajan etu, sillä kun voimme hyvin, jaksamme paremmin ja sen myötä myös tuottavuus paranee. Kannustava ilmapiiri johdattaa onnistumisiin. Kun töissä on positiivinen ja energinen ilmapiiri, töihin paluu viikonlopun tai loman jälkeen ei ketuta. Kun yrityksessä panostetaan hyvinvoiviin ihmisiin, vältytään ylikuormitukselta ja poissaoloilta.

Hyvinvoiva työyhteisö näkyy myös ulospäin. Yritys näyttäytyy asiakkaille ja mahdollisille työnhakijoille positiivisena ja välittävänä. Tämä luo vahvan perustan luottamukselle ja sitoutuneisuudelle puolin ja toisin. Hyvinvoiva työyhteisö näkyy ja kuuluu, hyvällä tavalla.

Työhyvinvointi ei ole kasa irrallisia asioita ja toimintatapoja. Se on kokonaisuus, jonka tulee olla yhtä tärkeä osa liiketoiminnan strategiaa kuin minkä tahansa muunkin kokonaisuuden. Ilman hyvinvointia strategia ei ole eheä. Työhyvinvoinnin rakentaminen lähtee ihmisistä, ja kun saamme mahdollisuuden vaikuttaa päätöksiin, sitoudumme niihin. Etäaikana työhyvinvoinnin ylläpitäminen voi tuntua vaikealta ja edessä onkin täysin uusi kenttä työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Kokosimme muutamia vinkkejä, kuinka hyvää ilmapiiriä ja hyvinvointia voi tukea etänäkin.

Workshop työhyvinvoinnista. Järjestäkää työpaja, jossa käsitellään yhteistä hyvinvointia. Keskustelkaa siitä, mitä työhyvinvointi kenellekin tarkoittaa, millainen tilanne on nyt ja mihin haluaisitte yhdessä päästä. Luokaa yhdessä yrityksenne näköinen työhyvinvointikulttuuri. Kun jokainen pääsee vaikuttamaan työhyvinvoinnin rakentamiseen, toteutuu se todennäköisemmin myös käytännössä. Workshopin ei tarvitse olla pitkä ja puuduttava. Sen voi toteuttaa etänä vaikka metsässä kävelyn lomassa.

Yhteiset tauot. Järjestäkää viikoittain yhteisiä kahvi-, aamupala-, kokkailu- tai jumppahetkiä. Koneella istuminen puuduttaa, vaikka ergonomia olisi kuinka hyvin otettu huomioon. Jaettu taukohetki tietyn teeman ympärillä piristää työpäivää takuulla. Kokeilkaa vaikkapa yhteistä reseptiä etänä lounasaikaan tai aloittakaa päivä rentouttavalla kahvijoogalla. Näin jokainen työpäivä ei koostu pelkästään koneen äärellä istumisesta ja aivot saavat kaipaamaansa virikettä.

Yllättäminen. Yllättäkää toisianne arjessa pienillä teoilla, sanoilla ja lahjoilla. Yllätys voi olla esimerkiksi positiivinen viesti sähköpostissa, auttaminen jonkin tietyn projektin kanssa tai lahjakortti yhteiselle kahvihetkelle. Yllättäjän ja yllätettävän voi vaikka arpoa kuukausittain. Näin pääsee yllättämään ehkä sellaisiakin työkavereita, joiden kanssa ei arjessa pääse olemaan tekemisissä niin paljoa.

Onnistujien palkitseminen. Etäaikana arkiset kehut ja onnistumisten jakaminen jäävät herkästi pois. Järjestäkää viikoittainen onnistujaäänestys. Palkittava onnistuminen voi olla vaikka viikon positiivisin työntekijä, viikon työhyvinvoinnin edistäjä tai viikon kekseliäin työntekijä. Pieni tunnustus viikon päätteeksi piristää niin tunnustuksen saajaa kuin antajiakin.  

Hyvinvoiva ihminen jaksaa paitsi töissä myös kotona. Kun työ ei ime kaikkea energiaa, jaksaa vielä työpäivän päätteeksi liikkua, harrastaa ja viettää aikaa läheisten kanssa, ennen kaikkea olla läsnä. Hyvinvointi ruokkii hyvinvointia ja työn ei tule olla kuormittavaa. Aina ei ole helppoa tai mukavaa, eikä pidäkään. Mutta pääasiassa elämän pitäisi olla mielekästä ja työhyvinvointi on iso osa sitä.