fbpx

Näin mittaat henkilöstötapahtuman onnistumista

Mistä tietää onko henkilöstötapahtuma onnistunut? Vai menikö tapahtumaan sijoitetut eurot suoraan hukkaan? Jokaisella tapahtumalla tulee olla tavoite ja näin usein onkin. Valitettavan usein tavoitteellisuus jää kuitenkin tavoitteiden asettamiseen, eikä toteutumista niinkään seurata. 

Tapahtumien onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata erilaisilla tavoilla. Ota käyttöön yksi tai useampi mittari. 👇  

Osallistumisprosentti

Helpoin ja selkein tapa on mitata työntekijöiden osallistumisprosenttia. Tämä mittari kertoo suoraan siitä, kuinka kiinnostuneita työntekijät ovat osallistumaan yrityksen tarjoamiin tapahtumiin. Korkea osallistumisprosentti kertoo, että tapahtumat ovat houkuttelevia ja että henkilöstö kokee ne merkityksellisiksi. Jos osallistumisprosentti on matala, ei tapahtumien sisältöä koeta omaksi tai oman ajan arvoiseksi. Tavoittele jokaisen tapahtuman kohdalla entistä korkeampaa prosenttia ja selvitä, mistä mahdollinen matala prosentti johtuu.  

Palautteenkeruu

Toinen tärkeä mittari on palautteenkeruu. Henkilöstön mielipiteiden ja kokemusten kartoittaminen tapahtumien jälkeen antaa arvokasta tietoa siitä, mikä toimi hyvin ja mikä kaipaa parannusta. Palautteenkeruu voi tapahtua esimerkiksi kyselyiden tai yhteisten palaverien yhteydessä. Parasta on jos saat tapahtumasta yhteistä keskustelua aikaiseksi. Kaikki jo tapahtumassakin kuullut palautteet kannattaa kirjata ylös tulevia tapahtumia varten. 

Sitoutumisen lisääntyminen

Yksi henkilöstötapahtumien tavoitteista on lisätä työntekijöiden sitoutumista yritykseen. Tämän vaikutuksen arvioiminen on vaikeampaa, mutta tätä voidaan mitata seuraamalla työntekijöiden pysyvyyttä yrityksessä ennen ja jälkeen tapahtumien. Lisäksi voidaan tarkkailla työtyytyväisyyden ja työmotivaation muutoksia. Jos työntekijöiden vaihtuvuus on isoa, panosta virkistäytymiseen ja seuraa tuloksia. 

Kustannukset vs. hyöty

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on tärkeää arvioida kustannusten tuomaa hyötyä. Tämä analyysi auttaa varmistamaan, että resurssit käytetään tehokkaasti ja että tapahtumien järjestäminen on järkevää yritykselle. Arvioi minkä verran yrityksellä menee omia resursseja tapahtumien järjestämiseen, viekö tapahtuman järjestäminen paljon aikaa järjestäjien varsinaiselta työltä ja onko yrityksen omat työntekijät ylipäätään innokkaita järjestämään tapahtumia. Jos tapahtumien järjestäminen koetaan taakkana ja samat ideat pyörivät vuodesta toiseen, miettikää onko järkevää kokeilla ulkopuolista palveluntarjoajaa koko tapahtuman tai pelkästään eniten aikaa vievien osakokonaisuuksien osalta. 

On sanomattakin selvää, että tapahtumiin ja virkistäytymiseen käytettävien eurojen tulee tuoda hyötyjä. Jos eurot valuvat hukkaan, on tapahtumat sisällöltään sellaisia, etteivät ne palvele työntekijöiden tarpeita ja toiveita. 

Katso, millaisia osa-alueita voimme tarjota järjestämistaakkaa helpottamaan. Voimme tehdä ne osa-alueet, jotka haluatte ulkoistaa tai koko tapahtuman niin, että kaikki teillä voivat keskittyä itse juhlaan ja rentoutumiseen. 🎉